Evlilik ve konut almak için BES’in yarısı çekilebilecek

Yönetmeliğe göre kısmen ödeme hakkını en az beş yıl kullanmamış bir katılımcı, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az beş katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden birikiminin yüzde 50’si için başvurabilecek. Katılıcımlar kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecek. Kısmen ödeme hakkı bir defaya mahsus kullanılabilecek.

NASIL İŞLEYECEK

Yönetmeliğe göre, konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek.

Evlilik durumunda başvuru yapanlar ise başvuru tarihinden önceki iki ay içinde veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği ile başvurusunu belgelendirecek.

EĞİTİMDE 21 YAŞ ŞARTI

Eğitim için başvuru yapacak olanların 21 yaşını aşmaması gerekecek. Eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinde 21 yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek. Eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanacak katılımcı, e-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesinin bir nüshasını şirkete ibraz edecek.

Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar da doğal afetin meydana geldiği tarihden sonra altı ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek.

6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yönetmeliğe göre katılımcılar, emeklilik sözleşmelerinde yer alan taahhütlerini yerine getirmediğinde, emeklilik şirketi devlet katkısı ödemelerini, gecikme zammı ve faiz ekleyerek katılımcının hesabından kesecek ve bu tutarı vergi dairesine ödeme yapacak. Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x